A股历史平均市盈率(99年—2013年12月)

2014-01-02 09:14阅读:
A股历史平均市盈率(99年—2013年12月)
12月30日,指数收盘于2220点。沪市总市值15.1165万亿、深市总市值8.7912万亿,两市总市值相加为23.9077万亿;上证平均PE10.99倍、深圳平均PE27.76倍、中小板PE34..07倍、创业板PE55.21倍:
A股历史平均市盈率(99年—2013年12月)
——————————————————————————————————————————————
A股近十年平均市盈率分布图:
A股历史平均市盈率(99年—2013年12月)
A股近十年市净率分布图:
A股历史平均市盈率(99年—2013年12月)
———————————————————————————————————————————————
下面是1999年以来各月、上交所统计的月度A股静态平均市盈率:
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1999
34.03
33.5
34.3
34.39
35.3
45.37
43.93
43.89
42.52
40.84
40.09
38.14
2000
42.82
47.99
49.92
51.13
54.02
55.22
58.21
58.13
54.83
56.31
59.89
59.14
2001
59.39
56.82
60.88
60.99
55.92
56.55
49.26
42.14
40.61
38.84
40.08
37.59
2002
34.31
35.11
37.16
39.08
38.75
44.47
42.4
43.02
40.4
38.23
36.46
34.5
2003
37.92
38.2
38.2
38.53
38.28
36.11
35.78
34.37
32.97
32.51
34
36.64
2004
38.91
40.89
42.49
38.95
28.73
26.65
26.49
25.68
26.75
25.34
25.69
24.29
2005
22.87
24.99
22.63
22.28
15.66
15.98
16.05
16.92
16.78
15.72
15.63
16.38
2006
17.61
18
17.72
19.42
19.69
19.91
20.03
20.38
21.41
22.86
26.13
33.38
2007
38.36
39.62
44.36
53.33
43.42
42.74
50.59
59.24
63.74
69.64
53.79
59.24
2008
49.4
49.21
39.45
42.06
25.89
20.64
20.93
18.13
18.68
14.09
15.23
14.86
2009
16.26
17.01
19.37
20.21
22.47
25.36
29.47
23.04
24.12
26.03
27.93
28.78
2010
26.24
27.54
27.54
25.42
19.93
18.47
19.86
19.85
20
22.61
21.51
21.6
2011
21.63
22.56
22.77
22.74
16.34
16.48
16.14
15.42
14.19
14.96
14.17
13.41
2012
14.01
14.86
13.86
14.7
12.66
11.9
11.28
11.03
11.25
11.17
10.71
12.3
2013
12.97
12.9
12.1
11.89
11.81
10.17
10.26
10.8
11.2
11.05
11.47
10.99
———————————————————————————————————————————————
A股年线图(共24年),当前指数处于15年均线2186点下方:
A股历史平均市盈率(99年—2013年12月)
————————————————————————————————————————————————
下面是2014年1月2日集合竞价,16只银行股市盈率、市净率分布:
A股历史平均市盈率(99年—2013年12月)
———————————————————————————————————————————————
下面是巨潮网中证指数网12月31日公布的行业市盈率,16只银行股平均静态PE5.47倍、动态PE5.06倍、PB仅仅0.94倍:
A股历史平均市盈率(99年—2013年12月)
附: 原创并不断更新的价值投资博客